Friday, May 22, 2009

ADAT ISTIADAT MENYATUKAN KOMUNITI DAN BANGSA

Sesebuah bangsa yang mempunyai adat istiadat (ceremonial customs) adalah bangsa bertamadun. Ia adalah mekanisme yang menyatukan komuniti dan bangsa, kata Direktor Kementerian Penerangan kelmarin. Dr Hj Muhammad Hadi Muhammad Melayong menyatakan bahawa inilah kali pertama diadakan workshop adat istiadat yang menyaksikan 90 orang pegawai perhubungan awam, pegawai perhubungan media, media tempatan serta pegawai dan kakitangan Kementerian Penerangan.

Adat istiadat adalah asas kebangsaan, melalui amalan yang berterusan dan sebagai bentuk warisan yang mencerminkan identiti bangsa, kata beliau. Itu adalah sebahagian daripada inisiatif jabatan untuk menjelaskan lagi kepada umum berkenaan budaya dan adat di dalam negara, termasuk juga dari segi sejarah.

Agensi yang bertanggungjawab menjelaskan dan ‘mengajar’ rakyat Brunei tentang adat istiadat menganjurkan itu bertepatan dengan perisytiharan 31 Mac sebagai Hari Adat Istiadat oleh HRH Sultan Brunei.

Kelmarin, para peserta diberikan taklimat tentang kedudukan (tempat duduk) di dalam majlis adat istiadat rasmi oleh Razali Hj Badar, pegawai protokol di Jabatan Adat Istiadat Kebangsaan. Tempat duduk atau “protokol” berdasarkan darjat tetamu, yang berpandukan keturunan, status atau pangkat seseorang individu. “Susunan tempat duduk yang ada sekarang berdasarkan adat istiadat Brunei yang diamalkan sejak bertahun yang lalu.”

Pg Seri Wijaya Pg Hj Ahmad Pg Mohd Yusof, pembantu (senior) ketua adat istiadat, juga menyampaikan kertas kerjanya yang memfokuskan tentang beberapa prinsip adat istiadat Brunei dan perbezaan di antara belia masakini dengan belia pada zaman beliau.

Kertas kerja Ketua Asisten Adat Istiadat Pg Dr Hidop Pg Hj Samsuddin bertajuk Terasul, Bahasa Pengganti Diri dan Kepentingan Bahasa Dalam, manakala Pg Seri Wijaya Pg Hj Ahmad akan berbicara tentang aspek formal di majlis adat istiadat. Peserta juga akan didedahkan kepada sejarah dengan lawatan ke Lapau dan Royal Regalia.

The Brunei Times

No comments:

 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Intydez