Friday, May 22, 2009

Konsep Melayu Islam Beraja

Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) yang telah diterapkan di dalam budaya dan tradisi Brunei, telah membentuk cara hidup yang diamalkan di dalam negara ini sejak lama dulu dan terbukti sangat efektif dalam menentukan hala tuju negara dan asas kukuh dalam menentukan kebajikan, keamanan dan kesejahteraan bangsa.

Hal ini dinyatakan oleh HRH Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Hj Sufri Bolkiah di forum khas MIB kelmarin. “Konsep ini, sehingga ke hari ini, telah kekal walaupun melalui perubahan masa dan keadaan yang membawa pelbagai cabaran termasuklah perubahan cuaca, persekitaran sosio-politik dan ekonomi dunia,” kata baginda.

Baginda menitahkan bahawa forum berkenaan adalah usaha berterusan untuk meningkatkan dan melindungi status institusi beraja di negara ini dan merangsang diskusi serta pemikiran yang lebih mendalam dalam soal kecemerlangan konsep tersebut berdasarkan konsep yang diperturunkan oleh Allah (SWT).

Menurut baginda, sejak suku abad yang lalu rakyat Brunei bertambah percaya dan yakin terhadap institusi beraja yang telah lama wujud berpandukan ajaran Islam dan adat-istiadat Melayu Brunei. Beberapa ahli panel dari kementerian dan institusi pengajian tinggi memberikan maklumbalas dan informasi berkaitan aktiviti yang sedang dijalankan, projek dan program untuk mempromosi, melindungi dan mengutuhkan konsep tersebut di negara ini.

Ahli panel itu termasuklah setiausaha tetap Pejabat Perdana Menteri, Sa Bali Abas; setiausaha tetap Kementerian Pelajaran, Hj Daud Hj Mahmud; setiausaha tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato Paduka Hj Jemat Ampal; setiausaha tetap Kementerian Dalam Negeri, Dato Paduka Serbini Hj Ali; naib-canselor Universiti Brunei Darussalam, Dr Hj Zulkarnain Hj Hanafi; rektor Sultan Sharif Ali Islamic University (Unissa), Dr Hj Mohd Yusop Hj Damit; dan ra'es Seri Begawan Religious Teachers University College (KUPU SB), Dr Hjh Masnon Hj Ibrahim.

Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Paduka Hj Hazair Hj Abdullah, salah seorang panel menekankan bahawa pentadbiran terbaik di sektor awam adalah perlu bagi memastikan kesinambungan konsep dan memperkukuhkan nilai MIB. Beliau menyatakan kepentingan dan kaedah efektif serta keseragaman semua kementerian demi memastikan dan melindungi falsafah MIB dan nilai jatidiri di kalangan kakitangan awam dan negara amnya.

Bertepatan dengan Sambutan Jubli Perak Hari Kebangsaan, forum khas telah dianjurkan buat kali kedua oleh mereka yang telah dikurniakan gelaran, dipengerusikan oleh Menteri Komunikasi, Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Hj Abu Bakar Hj Apong. Panel terdiri daripada Professor Madya Dr Hj Hashim Hj Abd Hamid, Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Hj Yahya Hj Ibrahim, Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Ustaz Hj Md Zain Hj Serudin dan Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Paduka Hj Hazair Hj Abdullah.

Hadir sama ialah HRH Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam diiringi HRH Prince Hj Al-Muhtadee Billah, Putera Mahkota dan Senior Minister di Pejabat Perdana Menteri; HRH Prince Mohamed Bolkiah, Menteri Luar Negara dan Perdagangan; HRH Prince 'Abdul 'Azim dan His Royal Highness Prince 'Abdul Malik. Turut hadir, Pehin Pehin Cheterias, menteri kabinet, diplomat, pegawai kerajaan (senior), direktor dan ketua jabatan kementerian dan jabatan kerajaan.

Fitri Shahminan (The Brunei Times)
Rabu, Mei 20, 2009

1 comment:

Anonymous said...

Disini izinkan saya bertanya, dimanakah istana Kesultanan Demak berada dan jika ada kenapa tiada tinggalan walaupun berupa tugu bagi menandakan sisa-sisa peninggalan istana Kesultanan Demak tersebut.

 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Intydez